A-RUKA-MA

Občanské sdružení STRÁNKY VE VÝVOJI - prosíme strpení

Cíle občanského sdružení A-RUKA-MA

Cíle a činnost sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

1. ekologie a ochrana životního prostředí

·         přispívání k ochraně životního prostředí, přírody a krajiny

·         zakládání,osazování a péče o meze, sady a remízky, ochrana a péče o staré tradiční rostlinné odrůdy ve volné krajině

·         zakládání permakulturních míst, sadů a zahrad přístupných a sloužících veřejnosti a dětem

·         obnova starých a historicky doložených naučných cest, stezek a úvozů

·         záměr založení ekologického centra, poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí, ekologicky šetrného hospodaření domácností, třídění odpadů a další činnosti směřující k trvale udržitelnému způsobu života

2. obnova a ochrana lidové architektury, zachování lidových tradic a rozvoj řemesel

·         obnova a ochrana lidové architektury

·         podpora, zachování a šíření lidových řemesel a regionálních lidových tradic

·         ukázka tradičního způsobu života na venkově

·         pořádání  workshopů na téma lidových řemesel

·         služby a zařízení pro venkovskou turistiku

·         pořádání výstav s řemeslnou a uměleckou tvorbou

·         vybudování galerie a muzea

3. ostatní činnost a cíle

·         pořádání přednášek, školení, seminářů, konferencí a diskusí zabývající s výše uvedenou tématikou

·         organizování kampaní na záchranu a obnovu lidové architektury a zachování lidových tradic a řemesel v souladu s ochranou a obnovou životního prostředí a biodiverzity krajiny

·         spolupráce a výměna zkušeností se zahraničními organizacemi s podobnými cíli

·         shromažďování, publikování a distribuování materiálů se související problematikou

·         aktivní spolupráce s širokou veřejností

·         seznámení široké veřejnosti s venkovským životem (ukázky obydlí, venkovských prací a řemesel)

 
e-mail: veronikasykora@seznam.cz tel: 737 558 059